Het verschil tussen damwand en beschoeiing: zo zit het echt

Het verschil tussen damwand en beschoeiing: zo zit het echt

Damwanden en beschoeiingen zijn allebei vormen van oeverbescherming. Dat is de overeenkomst, maar het zijn wel degelijk verschillende constructies. Toch worden de termen nogal eens door elkaar gebruikt en dat kan voor verwarring zorgen. Lees hier hoe het echt zit.

Vormen van oeverbescherming
Om oevers te beschermen tegen afkalving en instorting en om water en grond te keren, zijn er verschillende vormen van oeverbescherming, waaronder damwanden en beschoeiingen. Beide zorgen voor versteviging van de oever. Ze zijn gronddicht om erosie van de oever te voorkomen, maar wel waterdoorlatend om het grondwaterpeil en dat van de watergang in evenwicht te houden. De verschillen tussen damwand en beschoeiing zitten hem vooral in de mate van belasting (zwaar versus licht) en daarmee ook in de constructie (verticaal versus horizontaal).

Damwand
Damwanden zien we vooral in situaties waar sprake is van een hogere grondkering. Hoe groter het verschil tussen oever en wateroppervlak, hoe sterker de constructie moet zijn. Scheepsvaart speelt ook een rol: frequente en forse golfslag vraagt om extra stevige bescherming. Langs rivieren en kanalen wordt daarom vaak een damwand geplaatst.

Damwandconstructie
Een damwand bestaat uit verticaal geplaatste planken of panelen, die door middel van een veer- en groef of slotverbinding aan elkaar worden bevestigd. De planken of panelen worden door heien, trillen of drukken in de bodem aangebracht. Er zijn damwanden van hout, kunststof, metaal of beton.

Beschoeiing
Bij sloten, singelgrachten en vijvers is de oeverbelasting en grondkering doorgaans minder hoog. In dat geval wordt vaak gekozen voor een beschoeiing.

Beschoeiingconstructie
Een traditionele beschoeiing kun je vergelijken met een schutting onder water: er worden palen in de bodem geslagen waaraan horizontale planken of schotten worden bevestigd. Deze horizontale delen lopen van de bodem tot het maaiveld. Dit is de zogeheten kerende hoogte van de beschoeiing. Deze bepaalt ook meteen de lengte van de palen: als de kerende hoogte 1 meter is, moeten de palen minimaal twee meter de bodem in. Voor beschoeiingen wordt van oudsher vaak hout gebruikt, maar ook kunststof of staal is mogelijk.

Hybridevormen
Met de opkomst van nieuwe materialen zien we de klassieke verschillen tussen damwand en beschoeiing langzaam verdwijnen. Er ontstaan hybridesoorten waarin het beste van beide wordt gecombineerd voor zware en lichtere waterkeringen. Damwand, beschoeiing of damwandbeschoeiing…. Uiteindelijk hebben we het in alle gevallen over oeverbescherming. Dus laten we het daar maar op houden.

Vragen, opmerkingen of aanvullingen? Reageer gerust!

Geschreven door: Marinus Looper Accountmanager bij Prolock

Als geboren en getogen Fries heeft waterbeheer en –natuur altijd een rol in zijn leven gespeeld. Nu adviseert hij opdrachtgevers en aannemers over duurzame oplossingen voor oever- en dijkbescherming.

+31 (0) 6 126 102 30 | m.looper@profextru.nl

Deel dit bericht