Milieu

Onze unieke Prolock-systemen bestaan uit sterke, gerecyclede kunststof schermen in combinatie met onbehandelde naaldhouten palen.

Prolock opgenomen in milieu database!

Bij de ontwikkeling van bouwwerken en infrastructuur wordt steeds vaker gekozen voor materialen en grondstoffen met een zo laag mogelijke milieu-impact. Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat maken daarbij gebruik van Dubocalc en de Nationale Milieudatabase, waarin milieu-informatie over producten en materialen is opgenomen. Dit is gebaseerd op de LCA-methodiek, waarmee de milieueffecten van een product in kaart worden gebracht over de gehele levenscyclus, vanaf de winning van grondstoffen en de productie tot en met de toepassing in een werk.

Dat was voor Profextru aanleiding om de damwand te laten opnemen in de Nationale Milieudatabase, zodat opdrachtgevers het product kunnen vinden en in DuboCalc kunnen vergelijken met andere damwanden. Stimular heeft de LCA-quickscan uitgebreid tot een volledige LCA conform de SBK-Bepalingsmethode. Het LCA-rapport is onafhankelijk getoetst en goedgekeurd door een extern LCA-bureau.
Lees meer