Renovatie van de oevers van de Commandeurspolder

In de grond-, weg- en waterbouwsector wordt van oudsher veel gebruik gemaakt van hout en staal. Aan het gebruik van deze materialen kleven nog wel wat nadelen, zoals onderhoud, levensduur en het milieuonvriendelijke karakter. Deze nadelen waren voor het Hoogheemraadschap van Delfland aanleiding om te kiezen voor de inzet van duurzame kunststof. Voor de renovatie van de oevers van de Commandeurspolder koos Delfland voor dit milieuvriendelijke alternatief.

Profextru produceert Prolock, een duurzaam, innovatief grond- en waterkeringssysteem. De kunststof onderwaterbeschoeiing werd over een afstand van 1400 meter in de Noordvliet geplaatst, langs de Commandeurspolder. De beschoeiing is geplaatst in een flauw hellend talud, dat voorkomt dat klei en lavasteen naar het midden van de watergang zakken, wat kan leiden tot oeververzakkingen. Door deze constructie blijft aan de binnenkant een kleine hoeveelheid water staan om vissen en kleine waterdieren de kans te geven zich voort te planten. Speerpunt De keuze voor kunststof past bij één van de belangrijkste speerpunten van het Hoogheemraad van Delfland, namelijk duurzaamheid. Ten eerste heeft hout ten opzichte van kunststof een veel kortere levensduur. Daarnaast
is het lastiger om een houten beschoeiing te plaatsen door de vele stenen die zich op de bodem van de Noordvliet bevinden. Door het hoge gewicht van staal, ontstond tevens de vraag hoe de constructie geplaatst moest worden. Kunststof is veel flexibeler om mee te werken. De kunststof schermen worden door een lokale aannemer onder water getrild en de palen worden vanaf een ponton in uitsparingen in het profiel, met een vaste tussenruimte, in de grond gedrukt om de schermen de benodigde stevigheid te geven.

De eigenschappen van kunststof De onderwaterbeschoeiing is gemaakt van honderd procent gerecycled kunststof dat zes keer gerecycled kan worden, waardoor het voldoet aan het cradle-to-cradle principe. Per keer gaat de kunststof beschoeiing minimaal vijftig jaar mee, waardoor het een totale levensduur krijgt van ten minste driehonderd jaar. De beschoeiing is daarnaast onderhoudsarm: er is geen sprake van corrosie, zoals bij stalen constructies, en het is rot- en knaagdiervrij. Bovendien is kunststof door het lichte gewicht en het plaatsingsgemak heel flexibel toe te passen. Zo vond er geen onderwatermontage plaats, maar zijn de kunststofschermen door middel van een slim slotsysteem eenvoudig in elkaar geschoven. Hierdoor ontstaat een dichte verbinding, zonder gebruik van bouten.

Deel dit bericht