Prolock

Prolock heeft voor elke toepassing een maatwerk oplossing.

Prolock

Profextru ontwikkelt en produceert duurzame en milieuverantwoorde maatwerk oeverbescherming onder de merknaam Prolock. Al onze producten worden vervaardigd van gerecycled kunststof.

Beschoeiing

Oeverbescherming waarbij de constructie een grond- en/of waterkerende functie heeft. De beschoeiing beschermt een oever of waterkant tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen.

Onderwaterbeschoeiing

Oeverbescherming waarbij de gehele constructie – kunststof schermen & houten palen – onder de waterlijn staat. Het talud wordt doorgaans opgevuld met stortsteen.

Damwand

Innovatieve oplossing, geschikt voor gebruik bij aquaducten, stuwen, peilscheidingen en bodemsanering.

Dijkbescherming

Innovatie maatwerk oplossing voor het beschermen van rivierdijken tegen kwelwater en piping. Schermen met een lengte tot 12 meter en voorzien van een unieke waterdichte afdichtingslip.

Een andere toepassing

Prolock wordt verder op diverse wijze toegepast, onder andere: kabelbescherming, keerwand voor borders, tijdelijke bouwkuipen, windschermen, etc.